Interim consultancy

Naast de administratieve, financiële en fiscale activiteiten heeft ons kantoor al jarenlange expertise op het gebied van onderwijs- en welzijnszaken. Regelmatig stellen wij deze expertise beschikbaar aan gemeentelijke overheden en non-profit instellingen.

Deze werkzaamheden verrichten wij al sinds 1986. U kunt hierbij denken aan:


 • Fusieprocessen openbare basisscholen
 • Onderwijshuisvesting (bouw, verbouw, uitbreiding van scholen)
 • Opstellen van leerlingenprognoses
 • Materiele instandhouding, huisvesting, personeel / formatie
 • Opstellen van gemeentelijke (onderwijs)begrotingen en jaarrekeningen
 • Financiele verhoudingen met het rijk
 • Lokaal onderwijsbeleid
 • Volwasseneneducatie
 • Leerlingenvervoer
 • Leerplicht
 • Subsidiering regionale en plaatselijke verenigingen
 • Jeugdbeleid
 • Accommodatiebeleid
 • Volksgezondheid
 • Internationale contacten
 • Kunst- en cultuurbeleid

Daarnaast hebben wij diverse trajecten begeleid om beginnende ambtenaren te coachen op het terrein van onderwijs en welzijn, in het bijzonder leerplicht.